Powrót

Ciemna Jutrznia (matutinum tenebrarum) jest główną częścią Liturgii uświęcenia czasu Świętego Paschalnego Triduum, Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty.
      Od początku istnienia Kościół naśladował Chrystusa, który spędzał noce na modlitwie (Łk. 6,12), a w sposób szczególny pamiętał o ostatnich nocach przed rozpoczęciem jego męki i trwał z nim czuwając. Do czuwania zachęcał, zresztą, już swoich uczniów sam Jezus. Z chwilą zapadnięcia zmroku gromadzili się oni na wspólne czuwanie, mówiąc jedni do drugich "Pan jest blisko" (Flp. 4,5). Trwali tak z wiarą i ufnością, mając pewność że spotkają i rozpoznają tego, którego miłowali, nie widząc Go.
      Przez wiele wieków, gdy rozpoczynało się Święte Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania, uczniowie Chrystusa podejmowali swoje czuwanie, trwając w oczekiwaniu i modlitwie, pragnąc być razem z nim, a przez Niego z Ojcem.
      Te trzy (triduum) spotkania, dla wspólnej modlitwy, tradycja nazwała Ciemną Jutrznią. Zwyczaj odprawiania Ciemnej Jutrzni powstał w Galii. W Rzymie znano ją od XII wieku i odprawiano przed wschodem słońca lub bezpośrednio po północy. Od 1600 roku, zgodnie z ceremoniałem biskupim, Ciemną Jutrznię rozpoczynano o dwudziestej pierwszej, poczynając od Wielkiej Środy w wigilię każdego świętego dnia Triduum. Sprawowano ją przy piętnastu płonących świecach, które gaszono sukcesywnie. Obrzęd gaszenia świec sięgał VIII wieku. Ostatnią, piętnastą świecę chowano za ołtarz. Przypominało to zgromadzonym o śmierci Chrystusa "Światłości świata" i o jednoczeniu się z jego śmiercią w ciemności i smutku. Obrzęd Ciemnej Jutrzni składa się z psalmów z ich antyfonami, z czytań zaczerpniętych z Lamentacji Jeremiasza, Listów św. Pawła i homilii ojców kościoła. Przejście z łaciny na język ojczysty stanowi pewną trudność w utrzymaniu wierności wobec wersji oryginalnej. Większa jednak trudność wynika z reformy Liturgii Godzin dokonanej po Soborze Watykańskim II w 1971 roku. Ciemna Jutrznia straciła od tego czasu swój tradycyjny charakter, choć lokalne zwyczaje świadczą o pragnieniu związania długowiecznej tradycji z nowymi zaleceniami. Od lat trwająca, we wnętrzach świątyń, celebracja Ciemnych Jutrzni napawa radością. Jest nawet czymś więcej, jest głosem przypominającym, że tradycję należy zachować i włączać w takiej formie, by obrzędy jaśniej wyrażały święte tajemnice, a wierni mogli je łatwo zrozumieć i uczestniczyć w nich w sposób pełny. Mimo, że reforma Soboru dotycząca Liturgii, usunęła śpiew Lamentacji Jeremiasza Proroka z oficjum Świętego Triduum, ich utrzymanie w lokalnych obrzędach jest godne poparcia.
      Utwory, których teksty stanowią fragmenty lamentacji proroka Jeremiasza, wykonywane w ramach Jutrzni, od XV wieku stawały się podstawą kompozycji polifonicznych - w okresie renesansu oraz solowych kameralnych z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych - w okresie baroku. Szczytowy rozwój tego gatunku, (szczególnie we Francji) przypada właśnie na okres baroku, chociaż pojedyncze kompozycje pojawiają się po czasy obecne. Współcześnie, tematem wiodącym Ciemnej Jutrzni jest misterium odkupienia. Jutrznia wskazuje na nieskończoną miarę cierpienia Pana, "kiedy na ziemi panuje wielka cisza, głęboka cisza i samotność, bo Król śpi" (starożytna homilia na Wielką Sobotę).
      Jutrznie, prezentowane w pięknej oprawie muzycznej, stają się duchową ucztą, która syci wiernych, przygotowanych przez Wielki Post na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, w poranek wielkanocny.

            W ramach tegorocznej Ciemnej Jutrzni zaopraszamy na dwa wydarzenia duchowo-artystyczne:

      Drogę Krzyżową Środowisk Twórczych Miasta Ostrowa          oraz          Hiszpańskie lamentacje Złotego Wieku

 

Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie
Wielkopolskim, Impresariat Muzyczny Danuty Mrugalskiej w Poznaniu


zapraszają na
12. Festiwal Wielkanocny
Ciemna Jutrznia


Wielki Czwartek 28 marca 2013 , 20.00,
Kościół p.w. NMP Królowej Polski
(ul. Królowej Jadwigi)

Hiszpańskie Lamentacje Złotego Wieku
Wielki Tydzień na Śląsku
Pieśni z Krzeszowskiej Księgi Pasyjnej


w wykonaniu:
"Ars Cantus"
Monika Wieczorkowska - sopran
Radosław Pachołek - alt
Maciej Gocman - tenor
Piotr Karpeta - bas

Tomasz Dobrzański - flet prosty
Ewa Prawucka - pozytyw
Julia Karpeta - wiola da gamba

W programie:
Juan Escribano, Giovanni Paolo Cima, Georg Joseph, Sebastian Raval, Giovanni Legrenzi, Cistobal de Morales.

Dobrodzieje festiwalu :
Grażyna i Marek Hylowie Bistro Bravo,
Janina Maślińska Duże Centrum Kwiatowe Wioletta
Świece dostarczyła Firma Lumen 1852


ARS CANTUS

Zespół Ars Cantus powstał w roku 2000 jako grupa wokalna związana z Wrocławskimi Kameralistami, pracująca pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego.
Ars Cantus wykonuje muzykę dawnych epok od średniowiecza, (pieśni średniowieczne z rękopisu Carmina Burana, dramaty liturgiczne Ludi Sancti Nicolai) do wczesnego baroku ("Salomone Rossi - muzyka dworu i synagogi"). Istotną część repertuaru Ars Cantus stanowią muzyczne zabytki Dolnego Śląska sięgające XIV wieku, często prezentowane słuchaczom po raz pierwszy od stuleci ("Uczta na Ratuszu" - utwory z wrocławskich i śląskich druków muzycznych z wieków XVI i XVII, "Serena mente jubilo" - utwory z XIV i XV-wiecznych rękopisów z Wrocławia, Żagania i Zielonej Góry).
Zespół Ars Cantus wystąpił na Festiwalu Flandryjskim w Alden Biesen w Belgii, na koncertach Międzynarodowej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, na Festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu, na Festiwalach Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie i w Krakowie, festiwalu Musica Memorabilis w Poznaniu, Międzynarodowym Festiwalu Maj z Muzyką Dawną oraz Forum Musicum we Wrocławiu, na Festival delle Nazioni we Włoszech, na koncertach w Niemczech, Czechach, na Słowacji, we Francji, w Austrii i na Sycylii. W grudniu 2004 koncert zespołu Ars Cantus był transmitowany ze Studia S1 do krajów Europejskiej Unii Radiowej. W roku 2001 na XI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie za wykonanie średniowiecznych pieśni ze zbioru "Carmina Burana" zespół Ars Cantus został uhonorowany nagrodą im. Zofii Rayzacherowej za "największą indywidualność artystyczną w dziedzinie muzyki dawnej". Za przygotowanie płyty "Musica Rediviva z wrocławskich druków muzycznych XVI i XVII wieku" otrzymał Wrocławską Nagrodę Muzyczną. W roku 2011 otrzymał nagrodę im. Adama Jarzębskiego "dla najlepszego wykonawcy na XX Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie".

Tomasz Dobrzański ukończył wrocławską Akademię Muzyczną w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury. Flet prosty studiował u Gabriela Garrido w Centrum Muzyki Dawnej przy Conservatoire Populaire w Genewie oraz u Michela Pigueta w Bazylei (Schola Cantorum Basiliensis), gdzie studiował także klarnet historyczny pod kierunkiem Pierre-André Taillarda. Gra również na renesansowych instrumentach stroikowych, fletach jednoręcznych oraz mandorze i citoli. Jest artystycznym szefem wrocławskiego zespołu Ars Cantus, który wykonuje muzykę średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku. Z zespołem tym przygotował szereg nagrań płytowych, m. in. nagrania nieznanej muzyki wrocławskiej i śląskiej). Prowadzi klasę fletu prostego we wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. Współpracuje z wieloma zespołami i prowadzi kursy interpretacji muzyki dawnej. Jest dyrektorem artystycznym wrocławskiego festiwalu Forum Musicum. Zajmuje się również kopiowaniem i rekonstrukcją dawnych instrumentów muzycznych.

    Monika Wieczorkowska

    Radosław Pachołek

    Maciej Gocman

    Piotr Karpeta

    Ewa Prawucka

    Julia Karpeta