Powrót

      Ciemnym Jutrzniom od wieków towarzyszy muzyka, a o randze muzyki w liturgii, już u najwcześniejszych chrześcijan, świadczą wypowiedzi św. Pawła: Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym bogactwem; z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha… (Kol.3,16)
      W historii muzyki, Ciemne Jutrznie były wyzwaniem dla wielu pokoleń kompozytorów i kościelnych kapelmistrzów. Psalmy, Lamentacje, Responsoria i Oracje Proroka Jeremiasza nadają niezwykle uroczysty charakter dniom Triduum. Jednym z kompozytorów zajmujących się tematyką pasyjną był kantor Samuel Besler, który we wrocławskim życiu muzycznym pierwszej ćwierci XVII wieku był zdecydowanie postacią wiodącą. Wskazują na to liczne wrocławskie druki jego kompozycji, związane z życiem religijnym i uroczystościami miejskimi Wrocławia. Jego dzieło Heptalogus In cruce pendentis Christi... Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, opiera się na czterech Ewangeliach. Najbardziej znanym w historii dziełem, o ostatnich słowach Jezusa przed śmiercią, jest kompozycja Józefa Haydna w wersji na kwartet smyczkowy. Heptalogus Samuela Beslera jest natomiast jednym z najwcześniejszych utworów opartych na siedmiu słowach. Według greckiego Testamentu Jezus wypowiedział dokładnie 33 wyrazy, które ułożono w siedem słów (siedem zdań). Każde słowo - zdanie wypowiedziane przez Syna Bożego, a zapisane przez ewangelistów, ma swoje korzenie w poezji hebrajskiej zawartej w lamentacjach Jeremiasza, księdze Izajasza oraz psalmach. W utworze Beslera każda z wypowiedzi Chrystusa opatrzona jest modlitewnym komentarzem. Utwór przeznaczony jest na pojedyncze głosy solowe z towarzyszeniem basso continuo; stylistycznie jest to więc najbardziej nowatorski utwór kompozytora.
      Skąd w nabożeństwach jutrzniowych tyle cierpienia, tyle płaczu? Nad kim ten lament ? Nad synem człowieczym, pojmanym i skazanym na śmierć, ale też nad człowiekiem, który odszedł od Boga. Scenę opłakiwania ukrzyżowanego Zbawiciela przez Bożą Matkę, najpiękniej opisał średniowieczny franciszkanin Giacomo da Todi.
      Stabat Mater (stała Matka Bolejąca) - jedna z sekwencji wprowadzonych przez Kościół katolicki do liturgii i wykonywana w czasie wielkiego postu. Muzykę do tych słów pisało wielu kompozytorów. Jedno z piękniejszych dzieł, jakie powstało o cierpieniu matki, skomponował Giovanni Battista Pergolesi. Dzieło cechuje różnorodność i bogactwo faktury zawierającej zarówno fragmenty homofoniczne, jak i fugowane, W ślad za perfekcją techniczną idzie dramatyzm - wyrazisty, choć nie przekraczający konwencji stylistycznej. Ekspresyjne, niezwykle melodyjne, a zarazem ujmujące prostotą partie wokalne podkreślają głęboki smutek płynący z tekstu. W ariach solowych i duetach obecnych jest wiele zapożyczeń z dzieł operowych kompozytora, co z jednej strony stało się obiektem krytyki o brak szacunku dla nabożnego tekstu i rezygnację ze starego kościelnego stylu, z drugiej - należało do częstych praktyk wśród kompozytorów tworzących dla teatrów operowych. W rzeczywistości w Stabat Mater istnieje idealna równowaga pomiędzy stosownym do tekstu, nastrojem powagi i skupienia a efektownym językiem neapolitańskiego stylu operowego.

                                                                                                (oprac. D. Mrugalska, T. Dobrzański)

Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wielkopolskim,
Impresariat Muzyczny Danuty Mrugalskiej w Poznaniu


zapraszają na
13. Festiwal Wielkanocny CIEMNA JUTRZNIAWielka Środa, 16 kwietnia 2014, godz. 19:15
Kościół pw. św. Pawła Apostoła (ul. Paderewskiego)

Kwartet wokalny ALTER EGO
Regina Plewa-Gad - sopran, Magdalena Kajewska - alt, Małgorzata Graf - alt, Magdalena Nowicka - alt

Karol Kopiec - organy

W programie: Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater

Wielki Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. godz. 20:00
Kościół NMP Królowej Polski (ul. Królowej Jadwigi)

Zespół Muzyki Dawnej ALL' ANTICO:
Aldona Bartnik - sopran, Arkadiusz Wróblewski - flet podłużny, Radosław Dembiński - viola da gamba, Daniel Pochwała - pozytyw organowy; Tomasz Dobrzański - konsultacja muzyczna

W programie: S. Besler, G. Frescobaldi, G. A. Cima, D. Castello

Wsparli nas:
   *   Bistro Bravo Grażyny i Marka Hylów / Ostrów Wielkopolski
   *   Duże Centrum Kwiatowe Wiloletta Janiny Maslińskiej / Ostrów Wielkopolski
   *   Zakład Wydawniczo-Drukarski Poligrafia / Ostrów Wielkopolski

Świece dostarczył: LUMEN 1852 Krotoszyn

Patronat medialny:
Radio Merkury, Gazeta Ostrowska, ProART

ALTER EGO
Muzyka wśród innych sztuk pięknych jest właśnie tą siłą, której przeznaczeniem jest budzić drzemiące w każdej duszy ludzkiej tęsknoty. Miłość do muzyki połączyła cztery kobiety z Ostrowa Wielkopolskiego, w których od lat istniała ogromna potrzeba śpiewania. Początkowo niepewnie, bojąc się czy to nie za późno na kształcenie głosu śpiewały we własnym gronie, nie planując występów przed publicznością. Nazwały swój kwartet Alter Ego, bo trochę tak się czują w roli muzyków - zawodowo nie związane z tą profesją: w składzie dwóch pedagogów specjalnych, kustosz ostrowskiej biblioteki oraz inżynier budownictwa. Radość ze wspólnego śpiewania była ogromna i pewnie nadal robiłyby to w zaciszu własnych domów gdyby nie przypadek. Poproszono je o zaśpiewanie jednego utworu na koncercie jubileuszowym chóru Lira. Odważyły się, pokonały tremę i zostały bardzo ciepło przyjęte. Muzykują więc dalej licząc na wyrozumiałość słuchaczy i wierząc, że wyrażane przez nie emocje przesłonią niedoskonałości warsztatu wokalnego. Zespół powstał w 2013 roku i tworzą go: Regina Plewa-Gad sopran oraz alty - Małgorzata Graf, Magdalena Nowicka, Magdalena Kajewska. Akompaniamentem wspiera kwartet Karol Kopiec.

Karol Kopiec
Swoją edukację muzyczną rozpoczął w wieku 10 lat w ognisku muzycznym. W latach 1990-1994 uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowie Wielkopolskim w klasie wiolonczeli. W latach 1995-1999 był słuchaczem Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. św. Cecylii w Kaliszu. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Od 2002 roku jest organistą parafii Konkatedralnej pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim. Bierze czynny udział w przedsięwzięciach artystycznych Miasta Ostrowa.Zespół Muzyki Dawnej "All'Antico"
Powstał w 1993 roku w Chojnowie. Obecnie zespół działa we Wrocławiu, a kierownikiem artystycznym grupy jest Arkadiusz Wróblewski. All'Antico jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. na prestiżowym, Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu, gdzie przez wiele lat grupa zdobywała najwyższe trofea. Zespół prezentował się w kraju i zagranicą, między innymi na Festiwalu "Forum Musicum" we Wrocławiu, Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Festiwalu im. Adama Jarzębskiego w Warszawie, Festiwalu Muzyki Sakralnej w Ciechanowie, Festiwalu Muzyki Dawnej w Świeradowie Zdroju, Spotkaniach z Muzyką Dawną w Chojnowie, etc.
    Zespół współpracował z takimi artystami, jak Tomasz Dobrzański, Marek Nahajowski, Agata Sapiecha, Marcin Bornus-Szczyciński, Magdalena Pilch, Julia Karpeta, Cezary Szyfman, Francois Lazarevitch, Daniel Bruggen, James Oxley, Dirk Snellings, etc. Trzon repertuaru zespołu "All'Antico" stanowi włoska, instrumentalna muzyka wczesnego baroku, głównie wielogłosowe canzony, stylowo będące już tzw. "seconda practica".
    Członkowie zespołu są studentami Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie szlifują swoje umiejętności związane z historycznie poinformowanym odtwórstwem muzyki dawnej.

Aldona Bartnik
Droga artystyczna sopranistki rozpoczęła się we wczesnym dzieciństwie grą na skrzypcach. Podczas studiów instrumentalnych we Wrocławskiej Akademii Muzycznej, artystka poszukując najbardziej naturalnego i swobodnego przekazu artystycznego, odnalazła go w śpiewie. Od 2007 roku kontynuowała rozwój wokalny pod okiem uznanych pedagogów z zagranicy. W 2013 roku ukończyła studia Wokalne na Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Ewy Czermak. Istotnym elementem na jej artystycznej drodze jest stała współpraca z Chórem Filharmonii Wrocławskiej pod kierownictwem Agnieszki Franków-Żelazny. Koncertowała z Giovaniim Antoninim, Konradem Junghanel , Benjaminem Bayl oraz nagrywała z prestiżowym Brytyjskim zespołem Gabrieli Consort&Players pod kierownictwem Paula McCreesh.
    Od 2013 roku bierze udział w działalności artystycznej Ars Cantus - zespołu, który pod okiem Tomasza Dobrzańskiego specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnych epok. Od maja 2014 roku, artystka rozpoczęła współpracę z Belgijskim Collegium Vocale Gent i Philippe Herreweghe. Koncertowała na wielu prestiżowych festiwalach za granicą. Śpiewaczka regularnie bierze udział w międzynarodowych kursach i konkursach wokalnych. Jako chórzystka występowała na scenach koncertowych Europy i Ameryki Północnej.
    Uczestniczyła w nagraniach płyt z muzyką chóralną i wielkich dzieł wokalno - instrumentalnych pod kierunkiem najlepszych dyrygentów muzyki dawnej na świecie. Nagranie z jej solowym udziałem muzyki barokowej Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, pod kierownictwem Andrzeja Kosendiaka, uzyskało w 2013 roku nominację do prestiżowej nagrody Fryderyka oraz w tym samym roku otrzymało Nagrodę Muzyczną Miasta Wrocławia. Obecnie w planach artystki znajdują się koncerty w Polsce, Niemczech, Czechach, Holandii, Turcji oraz nagrania.