............................................................................................................................................................................................
 
XXVIII TTURNIEJ PIANISTÓW STYPENDYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O NAGRODĘ
KSIĘCIA ANTONIEGO H. RADZIWIŁŁA
 
   
Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim
(Powrót)

XXVIII TURNIEJ PIANISTÓW STYPENDYSTÓW ZAGRANICZNYCH (patrz: galeria)
PAŁAC MYŚLIWSKI KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW, 6 - 7 CZERWCA - ANTONIN 2015

XXVIII TURNIEJ PIANISTÓW
Stypendystów Zagranicznych
o nagrodę im. księcia Antoniego H. Radziwiłła


Antonińska publiczność zdecydowała:

Nagroda specjalna za program dowolny - Luo Xin (Chiny) AM Bydgoszcz
Nagroda specjalna za program chopinowski - Olesya Hajduk (Ukraina) AM Łódź
GRAND PRIX Toshiki Ishi (Japonia) - UM Warszawa


6 - 7 czerwca 2015
Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów ANTONIN

Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę imienia księcia Antoniego H. Radziwiłła, który na stałe zapisał się w kalendarzu imprez chopinowskich w kraju. Jest to już 28. edycja. W przedsięwzięciu muzycznym biorą udział pianiści pochodzący spoza granic naszego kraju (studenci, stypendyści, stażyści), kształcący się w polskich Akademiach (Uniwersytetach) Muzycznych.
Specyfiką Turnieju jest to że (zarówno w pierwszy, jak i w drugim etapie) na wybranych pianistów głosuje - wyłącznie - publiczność.
W I etapie uczestnicy występują z 20 minutowym programem dowolnego kompozytora.
W II etapie - po głosowaniu publiczności - wszyscy wykonawcy prezentują 20 min program chopinowski.
Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziane są dyplomy, a dla najlepszego pianisty nagrodę Grand Prix Turnieju - statuetka wykonana przez artystę plastyka A.W. Oźminę. Natomiast nagroda specjalna - za program chopinowski - to grafika art. plastyka Czesława Wosia.

U c z e s t n i c y :

Antonio Morand Albelda - Hiszpania (Akademia Muzyczna - Warszawa)
Nomin Erdenee - Mongolia (Akademia Muzyczna - Katowice)
Olesia Gaiduk Ukraina (Akademia Muzyczna - Łódź)
Rena Imamura - Japonia (Akademia Muzyczna - Warszawa)
Toshiki Ishii - Japonia (Akademia Muzyczna - Warszawa)
Jaime Peñaty - Hiszpania (Akademia Muzyczna - Poznań)
Luo Xin - Chiny (Akademia Muzyczna - Bydgoszcz)

Koncerty komentuje: Agnieszka Iwanowska

Program:

Sobota, 6.06.2015, 1700
prezentacje programów dowolnych, głosowanie publiczności;

Niedziela, 7.06.2015, 1700
prezentacje programów chopinowskich, głosowanie publiczności, ogłoszenie wyników, koncert laureata

Odjazd autobusu o godz.16.30 przystanek MZK ul.Wolności20 (PCK) w Ostrowie Wielkopolskim

Turniej zorganizowano ze środków:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
............................................................................................................................................................................................